BBM Akan Naik. Pendapat Anda ?

Sabtu, 23 November 2013

Lirik Lagu Super Junior Chagunchagun (Way for Love)

Wa wa wa yeah

Rap :
Gashigjogin chemyon da moduda borigo
sarangi junun manhun gippummanul modu norehe
michyoidon naui sarang mankhum twimyonso sorichyo boom
nega bothyogayahanun insengsoge michyo
gadhyo himdulda hayodo
gudewa naui jagunsaranguro
gasume segigo gippuge modungol igyoga

Oryobdago senggagmarayo nado gudel barabogo inungol
gujo jagun gojib temune naui maumul gamchwo dungojyo

Jichiji mayo himdul neoyo
jogum do omyon narul nukkil su ijyo
nal anajwoyo giphun mamuro
gasum gadughi narul saranghe juseyo

Rap :
Odisonga dullyo onun sarangnoreye
gathi nawa gippume padoe momul shirobwa
ochaphi gathi manduro naganun gachi
na no nowa na duriso hanaga doenun ichi
modungol nemamane mworhadon mwodungande
insenge jogikuthe uriga gathi mannadon kuthe
narul damgo modungol da mathgigo gippume nowaui saranghe

Chagunchagun marheboseyo narul jongmal saranghago idago
hanbonman do marhejulleyo gu dalkomhame ojirobgejyo

Jichiji mayo himul neoyo
jogum do omyon narul nukkil su ijyo
nal anajwoyo giphun mamuro
gasum gadughi narul saranghe juseyo

Nomudo himi dultemyon dunun kog gamgo dallyowayo
negedo guden jonbujyo nal saranghejwoyo

Jichiji mayo himul neoyo
jogum do omyon narul nukkil su ijyo
nal anajwoyo giphun mamuro
gasum gadughi narul saranghe

Jichiji mayo himul neoyo
jogum do omyon narul nukkilsu ijyo
nal anajwoyo giphun mamuro
gasum gadughi narul saranghe juseyo
Download Video Klip Lagu Super Junior Chagunchagun (Way for Love)

Download MP3 Lagu Super Junior Chagunchagun (Way for Love)

Daftar Lagu-Lagu Super Junior Lengkap

0 komentar:

Posting Komentar